molen
"Beweging"

Visie Sprong Consult

Met plezier en passie in beweging zijn, geeft veerkracht in verandering!

Visie
Sprong Consult ziet organisaties als een gemeenschap van mensen, die willen bijdragen aan hun werkomgeving. Wij vinden dat, wanneer mensen worden aangesproken op hun eigen kernkwaliteiten en talenten, zij met meer inzet, plezier en betere resultaten aan de kerntaken van uw organisatie kunnen bijdragen.

Missie
Sprong Consult wil mensen vanuit hun eigenheid ondersteunen bij het zo optimaal mogelijk tot ontplooiing brengen van hun unieke talenten en bij het benutten van die talenten in een professionele werkomgeving.

Waarden
De belangrijkste waarden voor Sprong Consult hierbij zijn:

Deze waarden zijn voor ons een kompas bij hoe we willen werken en willen omgaan met onze klanten. Daarnaast zijn bewustwording, contact, verbinding en professionaliteit ook belangrijke waarden die tot de visie van Sprong Consult behoren.

terug naar boven

bloemen
"Ontplooing"

Visie op leren en ontwikkeling

Uitgangspunt
Bij onze coaching, trainingen en workshops gaat het altijd om een proces van bewustwording, verandering, groei en ontwikkeling, dat zichtbaar wordt in het concrete doen en laten van mensen in het dagelijkse (werk)- leven. Dit concreet gedrag is altijd uitgangspunt bij het ontwerpen en uitvoeren van een ontwikkelingstraject.

Werkwijze
Om leren en gedragsverandering mogelijk te maken, richt Sprong Consult zich op integratie van kennis, vaardigheden, houding en persoonlijke waarden. Op het 'kunnen' (de competenties) het 'willen' (de motieven) en het 'zijn' (de persoonlijkheid) van mensen. Wij doen dit met respect voor de eigen leerbehoefte en vraagstelling van de persoon, en vanuit het streven naar concrete verbetering van persoonlijke resultaten in een professionele werkomgeving.

Afhankelijk van het resultaat dat we samen met u nastreven zal in onze trajecten het accent soms meer op het overdragen van kennis en op het aanleren van vaardigheden liggen en soms meer op het vergroten van (zelf)bewustzijn en het verkrijgen van nieuwe inzichten. Maar altijd zullen we aandacht schenken aan alle verschillende elementen, omdat vanuit een aangeleerde gesprekstechniek, bijvoorbeeld, een niet oprecht gemeend compliment, gegeven in een functioneringsgesprek een averechts effect heeft. Men heeft ook niets aan prachtige bedoelingen waarvan in de praktijk niets blijkt.

Sprong Consult staat een complete manier van werken, denken, voelen en doen voor, om daadwerkelijke gedragsverandering mogelijk te maken.

Deze werkwijze impliceert ook dat we effectieve en resultaatgerichte trajecten kunnen ontwerpen en uitvoeren, die niet langer duren dan nodig is.

Methoden en technieken
We werken onder meer vanuit de psychologie, theatertechniek, systeemtheorie en organisatiekunde. Verschillende instrumenten kunnen worden ingezet, waaronder: Rationele Effectiviteits Training (RET), Kernkwadranten, Dialoog, Motivatiematrix, NLP, Portfolio, Theorie, Logische niveaus van Bateson, IJsberg van Mc Clelland, Testmateriaal, Video, Trainingsacteur, Mind Control, The Work, Creatieve technieken, Visualisatie en Meditatie.

Afhankelijk van de specifieke situatie en het gewenste resultaat zal een combinatie van deze werkvormen worden gebruikt.

terug naar boven

WEBSITE: Frédéric Zolnet | FOTO'S: Femke van Aken
Validate: XHTML 1.0 | CSS