bos
"Inzicht"

Coaching, wat is het?

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze mensen begeleidt bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Sprong Consult doet dit vanuit haar visie op leren en ontwikkelen en met respect voor de eigenheid van ieder mens.

Het resultaat van onze coaching is:

Het resultaat is een bewustwordingsproces wat als voorwaarde dient om diepgaande werkelijke verandering te realiseren.

terug naar boven

Voor wie?

Coaching is er voor iedereen die behoefte heeft om het beste van zichzelf tot ontplooiing te brengen en die optimaal wil functioneren binnen een werkcontext. De vragen die zich daarbij voordoen, kunnen liggen op verschillende gebieden en thema's.

terug naar boven

Vormen

Sprong Consult biedt de volgende vormen van coaching:

Personal Coaching: Coaching welke gericht is op bewustwording, het vergroten van zelfinzicht en het aanscherpen van gedrag. Zo krijgt de gecoachte een scherper beeld over het hoe en waarom van de eigen handelswijze en van de eigen kwaliteiten en valkuilen. Deze vorm van coaching is ook geschikt voor degenen die behoefte hebben aan een klankbord en feedback. Diverse vooraf vastgestelde thema's kunnen daarbij centraal staan.
Loopbaan Coaching: (levens)-loopbaancoaching richt zich op het vermogen om zelf sturing te geven aan het werkleven. Voor helderheid op essentiële vragen over werk, levensdoelen, talenten en mogelijkheden. Loopbaanbegeleiding bij bezinning op de loopbaan, het opmaken van de balans van leven en werk en het uitzetten en realiseren van een nieuwe koers.
Coaching op competentieontwikkeling: Competenties beschrijven concreet gedrag. Tijdens het coachen op competenties worden situaties besproken waarin een bepaald gedrag gewenst is. Er wordt onderzocht welke belemmeringen er zijn om het gewenste gedrag te laten zien en hoe de effectiviteit van het eigen gedrag vergroot kan worden.
Coaching on-the-job: De coach observeert de gecoachte op de werkplek en geeft hierover in een gesprek feedback Er is een maximale aansluiting op de persoonlijke leerdoelen en de situatie in de organisatie.
Coaching als individuele training: Een individuele training bestaat uit een of meer sessies, waarin concrete werksituaties worden besproken. De gecoachte oefent met verschillende gedragsstijlen, waarbij een acteur wordt ingezet die als tegenspeler fungeert.
Teamcoaching: Teamcoaching richt zich op de interactiepatronen van het team. Onderwerpen die onder meer aan bod kunnen komen: hoe verloopt de samenwerking, wie vervult welke rol, welke impliciete en expliciete regels gelden er, hoe kan men optimaal elkaars talenten benutten en hoe kan men elkaar ondersteunen bij mogelijke valkuilen.

Afhankelijk van de vraagstelling wordt aan het coachingstraject vorm en invulling gegeven. Sprong Consult vindt het belangrijk om de context waarbinnen de gecoachte zich beweegt goed te kennen, om zo te komen tot effectieve en resultaatgerichte trajecten.

terug naar boven

Werkwijze

In het algemeen ziet een coachingstraject er als volgt uit:

Intakegesprek Voorstel Uitvoering Evaluatie en borging

terug naar boven

WEBSITE: Frédéric Zolnet | FOTO'S: Femke van Aken
Validate: XHTML 1.0 | CSS